Издания

Логистика

Броеве Абонаменти

Месечно специализирано издание - 10 броя годишно без м. януари и август

Тематика:

Списание ЛОГИСТИКА (издава се от 2005 г.) цели да свърже тези, които предлагат логистични услуги, с онези, на които те са необходими.

Списание ЛОГИСТИКА разглежда спедиция, складиране, опаковане, дистрибуция, транспорт, оптимизация, информатика, теория и практика и съдържа: принципи и методи на изграждане на логистични вериги; управление на вътрешнофирмените и външни материални потоци; складово стопанство, снабдяване, технология на обработка на товари; опаковане, дистрибуция, рециклиране; транспортно-спедиторско обслужване и критерии за неговата оценка; управление на качеството; информационни технологии в логистиката; представяния на фирми, предлагащи спедиторски и логистични услуги, примери за организирана логистика в български фирми (търговски вериги, производствени звена); чуждестранен опит и новости в бранша; обзори по теми като например подемна техника за складове, телематика и др.; новини – нови услуги, новооткрити у нас складове и логистични комплекси, новости в българското и международно законодателство, засягащи аспекти на логистиката.

В края на всеки брой се дават резюмета на английски език на по-важните статии.

Списание ЛОГИСТИКА е член на престижните международни журита:

– IFOY (International Forklift Of the Year)

– Logistics Hall of Fame

Информацията, която списанието предоставя на своите читатели, се допълва от сайтa www.logistika.bg и фейсбук страницата на списанието www.facebook.com/logistika.bg/, чието съдържание се обновява ежедневно с кратки актуални новини.

Списание ЛОГИСТИКА организира:

ЛОГИСТИЧНА БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ (www.conference.logistika.bg)

ЛОГИСТИКА В ДЕЙСТВИЕ ШОУ В СКЛАДА (www.sklad.logistika.bg)

Читателска аудитория: Производствени, дистрибуционни, транспортни и логистични компании, търговски вери-ги, вносители, фирми за складово оборудване, софтуерни компании, куриерски фирми, проектанти и строители на складове.

Периодичност: месечно, 10 броя за 2019 година (без месеците януари и август)

Формат: А4, пълноцветен

Тираж: 5500 броя

Разпространение: абонамент, контролиран тираж, ръчна продажба

Броеве Абонаменти
Начало