Издания

НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ в транспорта и логистиката в България

Броеве Абонаменти

Специално издание - 2019 г.

Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Предлага се само печатно издание.

Броеве Абонаменти
Начало