Издания

Строителна техника

Броеве Абонаменти

Двумесечно специализирано издание - 6 броя годишно (февруари, април, юни, септември, октомври, декември).

Тематика:

Списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА е периодично специализирано издание, което покрива широк спектър от въпроси и проблеми, свързани с машини, инсталации, системи и технологии, използвани в сектори като сградно, инфраструктурно, пътно и подземно строителство, добив и преработка на инертни материали, въглища и др. полезни изкопаеми. Тази пъстра палитра от техника включва багери, челни това-рачи, булдозери, автогрейдери, валяци, асфалто- и бетонополагачи, самосвали, трошачки, пресевни инсталации, кранове, вишки, компресори и т.н. В списанието се публикува разнообразна информация за нови модели, поддръжка, сервиз, продажби, пазари, производители и технологии.

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА предлага постоянни рубрики, в които може да се проследят различни важни тенденции. Най-популярните са: Хроника, Ново в BG, Премиери, Н.В. Клиентът

Списанието отразява големите изложения в Европа и България. Редактори на СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА задължително посещават изложения като bauma (Мюнхен), Intermat (Париж) и Samoter (Верона).

Информацията, която списанието предоставя на своите читатели, се допълва от сайтa www.bageri.bg и фейсбук страницата на списанието www.facebook.com/bageri.bg/, чието съдържание се обновява ежедневно

Читателска аудитория: Представители на фирми - собственици, ръководители и служители (оператори и техници), експлоатиращи техника и работещи в браншовете сградно, инфраструктурно, пътно и подземно строителство, както и добив и преработка на инертни материали, въглища и др. полезни изкопаеми. Освен това към аудиторията влизат производители, вносители и сервизи на строителна, минно-кариерна и подемна техника, респективно доставчици на възли, компоненти, резервни части и консумативи за нея.

Периодичност: двумесечно, 6 броя за 2019 година (февруари, април, юни, септември, октомври и декември)

Формат: А4, пълноцветен

Тираж: 5500, в това число в пакет със списание Камиони

Разпространение: абонамент, контролиран тираж, ръчна продажба

Броеве Абонаменти
Начало