Поверителност

1. Съхранявани лични данни

Този сайт съхранява лични данни за регистрираните си потребители, които са необходими за осигуряване на достъп до неговата функционалност:

 • Име
 • email

Освен това с всяка заявка за абонамент се съхраняват личните данни изисквани по закон и/или необходими за изпълнението на заявката:

 • Фирма или име за физическо лице
 • Телефон за контакт
 • Населено място
 • Адрес
 • Булстат (ако е наличен)
 • Номер по ДДС (ако е наличен)

За физическа доставка на печатните издания, ако е необходимо може да се съхраняват

 • Име на получател
 • Пощенски код
 • Населено място
 • Адрес

2. Достъп и защита на данните

Достъп до съхраняваните данни, с цел осъществяването на услугата имат оторизирани администратори от БТП, чрез потребителски интерфейс защитен с парола и с криптирана връзка до сървъра.

Физически данните се съхраняват на отделен сървър защитен за достъп чрез криптиращи ключове. Достъп до сървъра с цел техническа подръжка имат оторизирани от БТП администратори.

3. Използване на съхраняваните лични данни

Личните данни се съхраняват и използват за осъществяване на основната цел на сайта - абонамент и доставка на електронни и/или физически издания от БТП.

Съхраняваните лични данни не се продават или предоставят на трети лица.

4. Споделяна информация

С цел следене на натоварването и подобряване работата на сайта се споделя информация за посещенията (без лични данни) с приложения от други доставчици :

 • Google Analytics
 • Facebook pixel