Издания

Камиони

Броеве Абонаменти

Месечно специализирано издание - 10 броя годишно без м. януари и август

Тематика:

Списание КАМИОНИ (излиза от 2001 г.) покрива всички аспекти, свързани с продажбата, поддръжката и сервизното обслужване на комерсиалните превозни средства – камиони, автобуси, ванове, строителни и комунални машини, ремаркета, полуремаркета и надстройки. Следят се подробно въвежданите нови модели, както и останалите технически новости. Списанието има практическа насоченост и прави собствени тестове на нови и употребявани автомобили, като обхваща модели, подходящи за българския пазар.

Във всеки брой на списание КАМИОНИ има:

– тест на камион, автобус или ван

– отделни секции за Ванове и Автобуси

– интервю с превозвач или спедитор

  новости, свързани с гуми, масла, резервни части, промени в нормативната база

– рубрика втора употреба

Списание КАМИОНИ прави анализи по различни теми:

  Пазарът на нови и употребявани товарни автомобили, на прикачна техника, на ванове и автобуси

– Пазарът на финансови и лизингови услуги

– Фирмени и специализирани сервизи

– Сервизно оборудване

– Резервни части

Списание КАМИОНИ посещава и отразява международни изложения за транспорт и товарни автомобили.

Списание КАМИОНИ е член на престижните международни журита:

– International Truck Of the Year

– Truck Innovation Award

– Trailer Innovation Award

– International Bus & Coach Of the Year

– International Minibus Of the Year

– International Van Of the Year

– International Pick-Up Of the Year

Всички редактори на списание КАМИОНИ имат свидетелство за правоуправление C+E и/или D+E, карта на во-дача и карта за квалификация на водача.

Онлайн:

Информацията, която списанието предоставя на своите читатели, се допълва от сайтa www.kamioni.bg и фейсбук страницата на списанието www.facebook.com/kamioni.bg/, чието съдържание се обновява ежедневно.

www.borsa.kamioni.bg сайт за обяви за покупко-продажба на товарни автомобили

Читателска аудитория: транспортни и спедиторски фирми за международен и вътрешен транспорт, пътно-строителни фирми, сервизи, фирми вносители на превозни средства, както и компоненти, резервни части и аксесоари за тях, шофьори и монтьори, търговски, производствени и туристически фирми със собствен автомобилен и/или автобусен парк.

Периодичност: месечно, 10 броя за 2019 година (без месеците януари и август)

Формат: А4, пълноцветен

Тираж: 5500

Разпространение: абонамент, контролиран тираж, ръчна продажба

Броеве Абонаменти
Начало