Абонамент 2023 - печатни и онлайн

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна Преса предлага комбиниран абонамент ПЕЧАТ+ОНЛАЙН, с който не само получавате на адреса ви изданията, но и включва техните електронни версии. Моля обърнете внимание, че изданията са достъпни на адрес: https://www.transport-press.bg/, но регистрацията както за печатни, така и за електронни издания се извършва на този сайт.

Научете повече

Камиони

Месечно специализирано издание - 10 броя годишно без м. януари и август

Логистика

Месечно специализирано издание - 10 броя годишно без м. януари и август

Строителна техника

Двумесечно специализирано издание - 6 броя годишно (февруари, април, юни, септември, октомври, декември).

КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията

Официален годишен справочник.

Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Годишно издание, излизащо през м. декември и отнасящо се за следващата година

НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ в транспорта и логистиката в България

Специално издание - 2019 г.