На хартия плюс на екрана - на същата цена!

За вас, скъпи читатели, Българска Транспортна Преса предлага вече абонамент, с който не само получавате на адреса ви изданията, но и включва техните електронни версии. А може да закупите и само електронна версия на отделни броеве. Вземете безплатно бр. 7 на сп. Логистика и сп. Камиони и бр. 4 на сп. Строителна техника - още сега!

Научете повече

Камиони

Месечно специализирано издание - 10 броя годишно без м. януари и август

Логистика

Месечно специализирано издание - 10 броя годишно без м. януари и август

Строителна техника

Двумесечно специализирано издание - 6 броя годишно (февруари, април, юни, септември, октомври, декември).

КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията

Официален годишен справочник.

Каталог АВТОМОБИЛИ ЗА РАБОТА

Годишно издание, излизащо през м. декември и отнасящо се за следващата година

НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ в транспорта и логистиката в България

Специално издание - 2019 г.