НАЙ-ДОБРИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ в транспорта и логистиката в България

Специално издание / 2019 (01.10.2019)
30

Книгата „Най-добрите модели в транспорта и логистиката“ е първото по рода си издание, което събира на едно място добрите практики на водещи български фирми. Тя е структурирана в два раздела:

• Транспорт, складиране, класации

• Бизнес модели, мениджъри, екипи.

Предлага се само печатно издание.

Статистическите данни и анализите, сочат, че в България отделните видове транспорт и логистиката имат висока степен на ориентация към клиента и че секторът може да бъде определен като силно конкурентен въпреки изявените няколко лидери.

Освен бизнес модели, в книгата са публикувани и интервюта с изявени мениджъри, представени са екипи, които споделят общи ценности.

Книгата е двуезична – всички бизнес модели са преведени на английски език, като целта ни е тя да стигне до всички, които се интересуват от логистиката в България.

The Best Models in Transport & Logistics is the first publication gathering in one place the best practices of leading Bulgarian companies. It comprises two parts:

• Transport, Warehousing, Ranking

• Business Models, Managers, Teams

Statistical data and analyses show that in Bulgaria, the different transport modes and the logistics have a higher degree of customer orientation, and that the industry can be defined as very competitive despite the presence of several market leaders.

Besides the business models, the book includes also interviews with leading managers as well as presentations of teams shared with values.

The book is bilingual - all business models are presented also in English. Our goal is that it could reach everybody with interest towards the logistics business in Bulgaria.

Only print edition available.

Начало